ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE!

Od 15 lipca rozszerzono program Czyste Powietrze i można składać wnioski o dotacje na m.in. wymianę pieca lub kotła na ekologiczne oraz oszczędne źródło ciepła jakim jest pompa ciepła.

Czyste Powietrze PLUS umożliwia prefinansowanie inwestycji oraz dofinansowanie jest wyższe o 10 tys. zł.

 

Spis treści:

  1. wsparcie dla osób o niskich dochodach

  2. prefinansowanie inwestycji

  3. warunki do spełnienia

 

  1. Program Czyste powietrze był już wielokrotnie modyfikowany aby realizacja założeń przebiegała jak najsprawniej. Tym razem, Program Czyste Powietrze Plus zakłada pomoc najuboższym, osobom o niskich zarobkach. Aktualizacja maksymalnych kwot dofinansowania pozwoli ludziom na wykonanie szerszego zakresu prac remontowych. Osoby , które zaliczają się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania mogą liczyć o dotacje wyższą o 10 tys. zł Po obecnych zmianach maksymalna dotacja w podwyższonym poziomie zwiększy się z 37tys na 47 tys zł. Zaś najwyższy poziom dofinansowania wzrośnie z 69tys na 79 tys zł.

  2. O prefinansowanie inwestycji mogą ubiegać się wyłącznie osoby z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Osoby te, będą mogły dostać z wyprzedzeniem aż do 50% przewidzianej kwoty dotacji. Kwota ta , nie trafi bezpośrednio do beneficjentów tylko NFOŚiGW przeleje te pieniądze na konto wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. Do tej pory kwota dotacji była wypłacana dopiero po zakończeniu części albo całości przedsięwzięcia. Jest to realna pomoc i udogodnienie dla najuboższych wnioskodawców.

  3. Aby otrzymać zwiększoną kwotę dotacji niezbędne jest przedstawienie stosownego zaświadczenia o zarobkach. Aby skorzystać z prefinansowania należy przesłać wraz z wnioskiem o dotację – umowę zawartą z wykonawcami na przeprowadzenie prac. W ramach programu możliwe jest zawarcie 3 takich umów

Zachęcamy do zakupu i montażu pompy ciepła!