Wzrost zapotrzebowania na pompy ciepła

Pięcioletnia prognoza dla rynku domowych magazynów energii przedstawia wzrost o ponad 400%. W corocznym raporcie SolarPower Europe na rok 2021-2025, który dotyczy synergii między instalacjami słonecznymi i magazynami energii ukazane jest, że w roku 2020 wzrosła o 44% liczba zainstalowanych magazynów energii w budynkach. Wobec tego w ciągu 12 miesięcy zainstalowanych zostało ponad 100tys. systemów do magazynowania energii między innymi dotyczy to pomp ciepła.

 

Spis treści:

  1. Popularność pompy ciepła

  2. Neutralność klimatyczna a pompa ciepła

  3. Czysta energia dla wszystkich

 

Popularność pompy ciepła

 

Wzrasta popularność energii słonecznej w budynkach. Również można zauważyć większą świadomość o tym, że domowe systemy magazynowania energii umożliwią zmaksymalizowanie wartości systemów fotowoltaicznych. Dlatego montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej są prostą odpowiedzią na bardzo niestabilne ceny energii w Europie . Jest to także rozwiązanie bardzo ekologiczne.

 

Neutralność klimatyczna a pompa ciepła

 

Sposobem do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050r. jest połączenie technologii magazynowania energii np. za pomocą instalacji pompy ciepła z produkcją energii słonecznej. Dzięki temu do gospodarstw domowych będzie dostarczana czysta, niezawodna i opłacalna energia jak również zwiększy to udział OZE. Należy zaznaczyć, że znaczna część ciepła , które jest przekazywane przez pompy ciepła pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

 

Czysta energia dla wszystkich

 

Bardzo ważne jest wdrożenie w pełni pakietu „ Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Pozwoli to uchronić obywateli przed wzrostem cen energii, jak również rozwijać się będzie mógł rynek domowych magazynów. Warto zwrócić uwagę na program „ Moje Ciepło” , który poprzez dofinansowanie daje możliwość zakupu oraz montażu pomp ciepła w budynkach.

 

Dokonaj wyboru pompy ciepła u sprawdzonego dystrybutora pomp a zobaczysz jak niskie będą koszty utrzymania domu.