pompa ciepła i układ biwalentny w ogrzewaniu

pompa ciepła z wspomaganiem

pompa ciepła zazwyczaj wymaga źródła wspomagającego pracę przy bardzo niskich temperaturach lub źródła rezerwowego

często budynek który jest w termomodernizacji posiada istniejące źródło ciepła jakim może być stary kocioł gazowy

ustawienia pompy ciepła spowodują że kocioł gazowy przejmie pracę pompy ciepła kiedy wystąpią bardzo niskie temperatury lub dojdzie do zakłócenia pracy pompy ciepła. taki układ biwalentny to również bezpieczeństwo eksploatacji budynku

http://www.citopolska.pl