DOTACJA CZYSTE POWIETRZE NA POMPY CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJĘ CZ.2

maksymalna możliwa do uzyskania dotacja to odpowiednia procentowa część tzw kwoty kwalifikowanej inwestycji która wynosi 53 000 zł, musi to być zarazem całość poczynionych inwestycji,

maksymalnie z tej kwoty można uzyskać 47700zł dotacji tj. 90% kwoty a minimalnie to kwota 7000zł 

wysokość dotacji jest bezpośrednio uzależniona od dochodu na członka rodziny

dla dotacji w wysokości 90% dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 600zł, kolejne progi są o 10 % mniejsze każdy aż do poziomu 30% dotacji jeżeli dochód przekracza 1600zł na członka rodziny

www.citopolska.pl