Dofinansowanie „Moje Ciepło”- jakie wymagania musi spełnić pompa ciepła

Program „Moje Ciepło” rozpoczął nabór wniosków pod koniec kwietnia 2022r. Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż pompy ciepła w nowym domu jednorodzinnym o podwyższonym standardzie energetycznym. Aby starać się o dofinansowanie istotne jest to, że wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej ( EP ) nie może wynosić więcej niż 63 kWh/ (m2 × rok).W następnych latach ten wymóg zostanie zaostrzony do 55 kWh/(m2 × rok).

Spis treści:

  1. Pompa ciepła w programie

  2. Wymagania jakie pompa ciepła musi spełniać

  3. Techniczne wymagania pompy ciepła

1. W programie można ubiegać się o dofinansowanie na zakup/montaż gruntowych pomp ciepła i można otrzymać do 21 000zł . WAŻNE- kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 % kosztów poniesionych przy inwestycji. Dofinansowaniu podlega także powietrzna pompa ciepła i do niej można ubiegać się o dofinansowanie do 7 000zł. WAŻNE- kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 % kosztów poniesionych przy inwestycji.

2. Pompy ciepła, które będą podlegały dofinansowaniu w programie „ Moje Ciepło” muszą być nowe. Pompa ciepła musi zostać wyprodukowana najpóźniej 2 lata przed montażem. Następnym warunkiem jest to, aby zamontowana pompa ciepła współpracowała z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym i temperatura zasilania wody grzewczej - nie przekraczała 35 oC.

3. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania dotyczące klasy efektywności energetycznej i jest to minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) . Parametry te mają być poparte kartą produktu i etykietą energetyczną- jest to wymagany załącznik do programu. Mimo temperatury zasilania 55oC, tak jak wyżej napisaliśmy, pompy ciepła muszą współpracować z ogrzewaniem niskotemperaturowym.

W związku z tym, urządzenia kwalifikujące się do dofinansowania do pompy ciepła w programie będą miały najczęściej klasę A+++ dla temperatury zasilania 35oC. Jest to najwyższa klasa pomp ciepła i nasze pompy te wymagania spełniają.